Garancia

 

 

1. Garancia, szavatosság:
1.1. Kötelező jótállás:
A Szolgáltatót termékeire vonatkozóan a polgári törvénykönyv és a 151/2003. Korm. rendelet alapján jótállási kötelezettség terheli, amely azt jelenti, hogy a jótállás időtartama alatt a felelősség alól csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba a termék nem rendeltetésszerű használatára vezethető vissza.A jótállás időtartama (a jótállási idő) a tényleges teljesítéssel, tehát a terméknek az Ügyfél részére történő átadásával, vagy a termék üzembe helyezésével kezdődik.Tartós fogyasztási cikknek minősülnek az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) Kormányrendelet mellékletében felsorolt termékek, melyekre a jogszabály egy éves kötelező jótállási időtartalmat ír elő.

Önkéntes jótállás:
Termékeire vonatkozóan a Szolgáltató a Weboldalon szereplő tájékoztatóban megjelölt időtartamú jótállást (garancia) vállal, amely a kormányrendelet szerinti időtartamnál hosszabb is lehet. Szolgáltató az egyes termékekre vonatkozó jótállás időtartamát legkésőbb a termék Ügyfél általi átvételekor adott garanciajegyen (jótállási jegyen) szereplő adatok útján közli.

Szavatosság:
Fogyasztói szerződés esetében a Polgári Törvénykönyv szerint a jogosult a teljesítés időpontjától számított hat hónapos elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági jogait, fogyasztó szerződés esetében azonban az elévülés időtartama két év. A jogosult fogyasztói szerződés esetében a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül terjesztheti elő kifogását.

1.2. Ügyfél a Szolgáltató általi teljesítés időpontjától (az átadás-átvétel, illetve üzembe helyezés napja) a jótállási időtartam ideje alatt érvényesítheti a jótálláshoz fűződő jogait.
1.3. Ügyfél kizárólag a Szolgáltató által a termék átvételekor átadott jótállási jegy, vagy a kifizetés igazolására kiállított számla bemutatása, illetve átadása esetén jogosult jótálláshoz fűződő jogainak érvényesítésére. Ügyfélnek a vásárlás tényét minden kétséget kizáróan igazolnia kell. Az egyes termékekre vonatkozó jótálláshoz fűződő jogok köréről minden esetben a jótállási jegyben foglaltak irányadók.
1.4. A jótállás időtartama alatt Szolgáltató a jótállási jegyben biztosítottaknak megfelelően Ügyfél választása szerint vállalja a hibás termék cseréjét vagy kijavítását, kivéve, ha a kijavítás vagy csere nem lehetséges, vagy Szolgáltatónak a másik szavatossági igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne. Amennyiben a kijavítás vagy a kicserélés nem lehetséges, vagy azt Szolgáltató nem vállalta, Ügyfél választása szerint megfelelő árleszállítást követelhet, vagy a szerződéstől elállhat, ha mindezt a jótállási jegyben vállaltak lehetővé teszik. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.
1.5. Ha az Ügyfél a termék meghibásodása miatt a termék átadásától számított három munkanapon belül érvényesíti csereigényét Szolgáltató köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.
1.6. A jótállási kötelezettség nem vonatkozik azon hibára, amelynek oka a teljesítés után keletkezett. Ennek bizonyítása Szolgáltatót terheli. A jótállás az Ügyfél törvényből eredő szavatossági jogait nem érinti. Az Ügyfél a javítás helyéről az adott termék garanciajegyén, vagy Szolgáltató ügyfélszolgálatán tájékozódhat.


Nagyon fontos a pontos méret  megadása! Nem raktárkészletről dolgozunk, egyedi készítésű, kézműves termékeink vannak, ami azt jelenti, hogy minden egyes darabot kizárólag a megrendelőnek, a megrendeléskor megadott méretben, megrendelés beérkezése után készítünk el. Felelősséget rossz méret megadása esetén nem vállalunk! Cserére nincs lehetőség, mivel nincs kész ékszerünk. Ilyen esetben vissza kell juttatni (vevő költsége) hozzánk a karkötőt, mi szétvágjuk és újra fűzzük a kívánt méretre. Újrafűzés költsége: 1.500 Ft/karkötő. Szállítási díj a vevőt terheli. 

Amennnyiben a körtkötő 1 héten belül elszakad, ingyen újra fűzzük abban az esetben, ha az összes tartozékát rendelkezésünkre bocsájtja a vevő. Ha hiányzik a termékből, darabját 180 Forintért pótoljuk. Amennyiben 1 hét után szakad el a karkötő, 1.500 Ft-ért fűzzük újra hiánytalan tartozék esetén. Itt is pótoljuk a hiányt darabonként 180 Ft-ért. Mindkét esetben a postaköltség a vásárlót terheli.

Karkötőink köztesei, medáljai nem nemesfémből készülnek (kivéve a luxus ékszereink!), ezért ha víz éri azokat, elszíneződhetnek, berozsdásodhatnak. Természetesen ilyen esetben tudjuk cserélni a közteseket, medálokat 1500 Ft munkadíj plusz anyagár ellenében. Szállítási költség a vevőt terheli.

Egyes ásványok kifakulhatnak, ez természetes folyamat része is lehet. Vannak ásványok (pl. Rózsakvarc, aventurin...) amiket "öngyilkos" köveknek is nevezünk, mivel "feláldozza" magát azért, hogy amire való viselőjének hasson. Hosszú ideig tűző napnak kitéve, maró hatású anyaggal érintkezve is megváltozhat a külleme!

Ezért nagyon fontos, hogy tengerbe, szaunába, edzés közben, fürdés közben vegyük le kartkötőnket. Ezeket betartva ékszerünk meghálálja és tartós, sokáig viselhető lesz.

Luxus ékszereink 925-ös ezüst kiegészítőkkel készülnek. Ezüstöt időnként tisztítani kell. Ezt végezhetjük szódabikarbónával, illetve fogkrémmel.